Discussie over de rol van de accountant bij het signaleren van fraude. Maar wat wordt verstaan onder 'fraude'?

Het is onderwerp dat weer sterk in de belangstelling staat: de rol van de accountant bij het signaleren van fraude. Door de ING-schikking speelt de maatschappelijke discussie over de verantwoordelijkheid van de accountant voor het ontdekken van fraude weer op.

Maar wat wordt precies van de accountant verwacht bij het bestrijden van fraude? Daarover is veel discussie. Reden voor de Koninklijke Nederlandse Beroeporganisatie voor Accountants (NBA), om met een concept-fraudeprotocol te komen. Het concept-fraudeprotocol geeft de hoofdlijnen aan van wat op basis van de huidige regelgeving in de verschillende fasen van de controle van een accountant mag worden verwacht als het gaat om fraudebestrijding.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^