Department of Justice lanceert pilot ter bevordering van zelfmelden - trend vervolgen natuurlijke personen zet door

Vorige week is door de Department of Justice (DoJ) een persconferentie gehouden, waarbij een éénjarig ‘pilot program’ is gelanceerd dat zelfmelden in FCPA-zaken door bedrijven moet bevorderen.  Tijdens de persconferentie is tevens de 'FCPA Enforcement Plan and Guidance' op de website van de DoJ gepubliceerd. De Guidance, die in eerste instantie bedoeld is voor handhavers van de FCPA, legt de pilot in meer detail uit, beschrijft  hoe de middelen van de DoJ voor de handhaving van de FCPA zijn toegenomen en hoe samenwerking met buitenlandse autoriteiten is en nog steeds wordt versterkt.

Bedrijven die volledig in lijn met de vereisten van de pilot handelen, komen in aanmerking voor een vermindering van 50% op de boete die hen normaal gesproken wordt opgelegd op basis van de U.S. Sentencing Guidelines. Daarnaast wordt mogelijk het opleggen van een compliance-monitor vermeden.

In de Guidance wordt uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen misstanden die door bedrijven zelf worden gemeld en misstanden die op andere wijze aan het licht komen. In dat laatste geval kan een bedrijf, bij volledige medewerking, slechts in aanmerking komen voor een korting van maximaal 25% op de op te leggen boete.

Het team van de DoJ wordt versterkt met tien nieuwe aanklagers voor FCPA-zaken, een verdubbeling van de capaciteit. Daarnaast heeft de FBI drie nieuwe teams met special agents die zich zullen richten op FCPA-onderzoeken. Ook wordt meer gecoördineerd met buitenlandse autoriteiten: aanwijzingen, documenten en getuigen worden gedeeld. Deze toegenomen samenwerking zou al zijn vruchten hebben afgeworpen bij zaken als VimpelCom, en vele anderen.

De pilot en bijbehorende Guidance zetten de lijn, die voor het eerst is uitgezet met het Yates Memo, door. Nieuwe standaarden voor de vervolging van natuurlijke personen in FCPA-zaken worden in de Guidance uiteengezet. De Guidance geeft in de inleiding nadrukkelijk aan dat de pilot is bedoeld om bedrijven aan te moedigen om vrijwillig misstanden te melden om de vervolging van natuurlijke personen mogelijk te maken - wiens gedragingen anders wellicht nooit zou zijn ontdekt of in ieder geval niet aan de autoriteiten zou zijn gemeld.

Documenten

 

Lees ook:

 

Print Friendly and PDF ^