De VOG als verdienmodel?

Op 29 mei jl. zijn door Tweede Kamerlid Groothuizen (D66) vragen gesteld aan de Minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van het artikel in het Financieel Dagblad met de titel 'Een sollicitant kan niet zelf een VOG aanvragen'. Daarin valt onder meer te lezen dat burgers niet direct een VOG kunnen aanvragen, want eerst moet de werkgever de functie en de reden opgeven. Dat kan ook digitaal en dat is goedkoper dan bij de gemeente. Nu blijkt echter elk bedrijf een aanvraag te kunnen doen uit naam van elk ander bedrijf. In die mogelijkheid zien sommige bedrijven een verdienmodel.

De navolgende Kamervragen zijn hierover gesteld:

  • Vraag 1: Bent u bekend met het artikel «Sollicitant kan niet zelf vog aanvragen»?

  • Vraag 2: Hoe beoordeelt u het verdienmodel van bedrijven dat het financieel dagblad beschrijft?

  • Vraag 3: Waarom is het mogelijk dat bedrijven, anders dan de toekomstig werkgever van de sollicitant, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen aanvragen?

  • Vraag 4: Ziet u aanleiding het aanvraagproces aan te scherpen naar aanleiding van dit artikel? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

  • Vraag 5: Kunt u elke vraag afzonderlijk beantwoorden?

Print Friendly and PDF ^