De uitwisseling van politiële en justitiële gegevens binnen het Koninkrijk

Uitwisseling van informatie tussen de landen in het Koninkrijk vindt voor een belangrijk deel plaats in de vorm van rechtshulp. Binnen de rechtshulp zijn te onderscheiden de politiële en de justitiële rechtshulp. Van politiële rechtshulp is in de internationale rechtshulp sprake wanneer er in het kader van de opsporing of voorkoming van strafbare feiten uitsluitend om inlichtingen wordt gevraagd, en voor het verkrijgen van deze informatie geen gebruik hoeft te worden gemaakt van dwangmiddelen of bijzondere opsporingsbevoegdheden. Alle andere rechtshulpverzoeken zijn te beschouwen als justitiële rechtshulpverzoeken. 

De Raad voor de rechtshandhaving verrichtte een onderzoek naar de uitwisseling van politiële en justitiële gegevens binnen het Koninkrijk. In dit onderzoek van de Raad bleek dat met name rond de uitwisseling van politiële informatie en rond de scheidslijn tussen politiële en justitiële rechtshulp binnen het Koninkrijk (de interregionale rechtshulp) onduidelijkheid te bestaan. 

Lees verder: 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^