De toerekeningsregel van art. 6:101 lid 2 BW bij schade als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden

In zijn arrest van 27 oktober 2017 komt de Hoge Raad terug van zijn eerdere jurisprudentie ten aanzien van de toepassing van art. 6:101 lid 2 BW in geval van overheidsaansprakelijkheid bij rechtmatig strafvorderlijk optreden. Wanneer schade wordt toegebracht aan zaken van een ander dan de verdachte, is bij de vraag of de vergoedingsplicht van de Staat op grond van art. 6:101 lid 1 BW moet worden verminderd, art. 6:101 lid 2 BW niet van toepassing.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^