'De rechtspraak in komkommertijd?'

Het Algemeen Dagblad berichtte twee weken geleden dat het gerechtsbestuur van de Haagse rechtbank op verzoek van rechters het staatsieportret van onze kersverse Koning en Maxima uit de zittingszalen heeft verwijderd. De reden: rechters spreken slechts in naam van de Koning recht en daarbij past geen blik van Maxima op het werk van de magistraten. Binnen en buiten de rechtspraak leverde het bericht de nodige grappen op. Het is dus niet moeilijk om het bericht als een grappig tussendoortje terzijde te leggen in deze komkommertijd.

In de kern gaat de onrust over die foto om de vraag wie nu waarover de baas is binnen de rechtspraak? De rechters of het gerechtsbestuur? Anders gezegd: wat valt nu wel en wat valt nu niet onder de rechterlijke autonomie? De auteur, Rock Robroek, stelt dat die discussie gevoerd wordt over nieuwswaardiger onderwerpen. Komkommertijd is het in de rechtspraak dus geenszins.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^