De raadsman bij het politieverhoor in de praktijk

Op 28 mei jl. is in Brussel een akkoord bereikt over een EU-richtlijn, waarin wordt bepaald dat burgers in alle landen van de Europese Unie zich tijdens een politieverhoor mogen laten bijstaan door een advocaat. Die advocaat moet effectief kunnen participeren in het verhoor. Hij moet bijvoorbeeld vragen kunnen stellen, om verduidelijking kunnen vragen en verklaringen kunnen geven. Op dit moment staat dat nog heel ver af van de Nederlandse praktijk. In die praktijk is het om te beginnen elke keer de vraag of je als advocaat bij een verhoor aanwezig mag zijn.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^