De nieuwe wet processtukken: een valse belofte!

Per 1 januari 2013 is de veelbelovende wet processtukken in strafzaken in werking getreden. De verdachte - en daarmee ook zijn advocaat - kan nu al in het voorbereidend onderzoek kennisnemen van bepaalde processtukken door een verzoek te richten aan de officier van justitie.

Advocaat Maarten Meulemeesters geeft in zijn column echter aan dat het OM zijn briefjes straffeloos kan blijven negeren. "Intussen tikt de klok door. Het is een feit van algemene bekendheid dat het geheugen van mensen naarmate de tijd vordert achteruit gaat. Er is dus soms een groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht in de verdenking te krijgen en aan de verdediging te beginnen. Hier zou de wet processtukken aan moeten bijdragen! Maar kennelijk zijn er geen maatregelen genomen bij het OM en de politie om tegemoet de komen aan de bedoeling van de wetgever. Kortom, een valse belofte!"

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^