De mogelijkheden van de Wet herziening ten nadele

Op 1 oktober jl. is de Wet herziening ten nadele in werking getreden nadat de Eerste Kamer op 9 april de de wet met 36 stemmen voor en 35 tegen aannam. Deze wet zorgt voor een nieuwe bepaling in het Wetboek van Strafvordering, die het mogelijk maakt dat verdachten die in een strafrechtelijk proces zijn vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging opnieuw kunnen worden vervolgd. Dit kan alleen als er sprake is van nieuwe feiten waaruit blijkt dat de vrijspraak onterecht was. 'Ten nadele' in de titel van de wet betekent hier dus ten nadele van een voormalige verdachte. De wet is tot stand gekomen omdat verschillende politici het onwenselijk vonden dat verdachten die waren vrijgesproken van een ernstig misdrijf zeer waarschijnlijk zouden zijn veroordeeld wanneer nieuw gevonden gegevens eerder bekend waren geweest.

Print Friendly and PDF ^