'De griffier als voorportaal van de rechter'

Wanneer een buitenstaander het Wetboek van Strafvordering zou doorbladeren, dan zou hij of zij niet de mate vermoeden waarin de strafrechter bij zijn werkzaamheden wordt ondersteund. Al eerder is veelvuldig geschreven over de mate waarin strafvorderlijke taken en bevoegdheden door de centraliseringstendens aan de rechter is onttrokken. Deze bijdrage richt zich op de rol van de griffier.

Print Friendly and PDF ^