De fiscale strafbeschikking

Sinds 1 juli 2011 heeft de fiscus er een nieuw handhavingsinstrument bij: de fiscale strafbeschikking. Deze strafbeschikking kan het beste worden getypeerd als een strafrechtelijk-bestuurlijke boete. Hij wordt opgelegd door het Bestuur van 's Rijks belastingen, en als de geadresseerde van de beschikking niet zélf in verzet komt, wordt de beschikking onherroepelijk. Een onherroepelijke strafbeschikking heeft dezelfde gevolgen als een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter. Alle aanleiding dus om kort stil te staan bij dit instrument.  

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^