De dwangsom als straf?!

Volgens een recent arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch kan een dwangsom gelden als een straf. In deze zaak heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de verdachte een last onder dwangsom opgelegd omdat de verdachte als taxi heeft gereden zonder vergunning. Voor hetzelfde vergrijp wordt verdachte vervolgd. De verdediging heeft bepleit dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat de verdachte niet tweemaal gestraft mag worden voor hetzelfde feit en een dwangsom gelijk is te stellen aan een ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM. De verdediging heeft daarbij verwezen naar de jurisprudentie van de Hoge Raad waarin is geoordeeld dat het opleggen van een alcoholslotprogramma voor het rijden onder invloed gevolgen heeft voor de strafrechtelijke vervolgbaarheid van dit feit.

Lees verder:

Lees ook:

Print Friendly and PDF ^