De betekening van stukken in strafzaken in rechtsvergelijkend perspectief

Met dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag welke regelingen en modaliteiten er bestaan in België, Duitsland, Engeland en Wales, Noorwegen en Zwitserland inzake de betekening van stukken in strafzaken en hoe die kunnen bijdragen aan de verbetering van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen in Nederland? In hoeverre zijn die regelingen en modaliteiten werkbaar en in hoeverre zijn zij, in het licht van het EVRM en EHRM, acceptabel?

Print Friendly and PDF ^