'Daar kon je op wachten: richtlijn bewaarplicht ongeldig verklaard'

In wat door verschillende commentatoren wordt aangeduid als een ‘landmark decision’ heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 8 april jl. de Europese dataretentierichtlijn (2006/24/EG) ongeldig verklaard. Daarmee zijn er serieuze twijfels ontstaan over de houdbaarheid van de bewaarplicht op grond waarvan telecom- en internetaanbieders in Nederland gehouden zijn om bel- en internetgegevens te bewaren voor gebruik door politie, justitie en inlichtingendiensten.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^