'Crisis? Fraude ligt op de loer'

Een jaarrekening kan subjectieve elementen bevatten. Denk alleen al aan afschrijvingspercentages, schattingen of het bepalen van voorzieningen. Die ruimte bieden de verslaggevingsregels vaak ook. De grens tussen onopzettelijke en opzettelijke fouten is soms flinterdun. Die ‘ruimte’ in verslaggeving moet niet worden misbruikt om zaken anders voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Juist in tijden van economische crisis vraagt dit de nodige aandacht; fraude ligt op de loer. Dáár is een belangrijke rol weggelegd voor de accountant.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^