Consultatie Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen

Op 6 maart jl. is het voorstel voor de Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen in consultatie gegaan. Het verbod vindt bij besluit van de minister voor Rechtsbescherming plaats. De initiatiefnemers sluiten aan bij het grondwettelijke begrip openbare orde zoals dat nu reeds ook in artikel 2:20 BW wordt gehanteerd.
 

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd met de openbare orde is. Iedere rechtspersoon die voldoet aan de criteria die in dit wetsvoorstel worden gesteld, kan op grond daarvan verboden worden (met uitzondering van politieke partijen). Vanwege het pregnante karakter van de problemen richten de initiatiefnemers zich met name op Outlaw Motorcycle Gangs die in strijd met de openbare orde werkzaam zijn.
 

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een verbod van genoemde rechtspersonen moet voorkomen dat de desbetreffende rechtspersoon werkzaam kan blijven. Daarmee kan bijvoorbeeld de zware criminaliteit die met een dergelijke rechtspersoon kan samenhangen worden teruggebracht.
 

Documenten

 

Print Friendly and PDF ^