Concept-wetsvoorstel verbieden van rechtspersonen

Het regeerakkoord stelt dat de verbodsbepalingen voor radicale organisaties die tot doel hebben om de democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen moeten worden uitgebreid door aanpassing van artikel 2:20 BW. Met de in het wetsvoorstel neergelegde combinatie van civiel- en strafrechtelijke maatregelen beoogt de regering het instrumentarium voor het waarborgen van de open democratische samenleving te versterken.

Er wordt in de wet omschreven wat in strijd is met de openbare orde. Officieren van Justitie kunnen eenvoudiger bewijzen dat een organisatie een bedreiging vormt voor bijvoorbeeld de nationale veiligheid. Wie na een verbod toch doorgaat, hangt een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd. Leidinggevenden kunnen daarnaast een bestuursverbod van vijf jaar krijgen.Print Friendly and PDF ^