Commissie-Schouten: herzie wetgeving ambtsmisdrijven

De wetgeving om politici voor ambtsmisdrijven te vervolgen, moet nodig worden aangepast. Dat is de onbevredigende conclusie van de commissie-Schouten, die onderzocht welke fractievoorzitter na een overleg van de commissie-stiekem uit de school klapte. Heeft een van de fractievoorzitters een ambtsmisdrijf gepleegd door te lekken uit de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIV)? Dat moest een commissie onder leiding van Carola Schouten (ChristenUnie) onderzoeken, maar het bleek niet mogelijk om een dader aan te wijzen. "Heel frustrerend", vindt Keijzer (CDA). "Uiterst onbevredigend", meent ook Krol (50PLUS). Van Raak (SP): "Ooit zal duidelijk worden wie hier leugens heeft verspreid en daarmee wegkomt." Al was het maar via een lek, voegt onafhankelijk Kamerlid Houwers eraan toe. "Dit was eens, maar nooit meer", bevestigt Fokke (PvdA).

Wetgeving moet snel worden aangescherpt 

"Wij zijn binnen de bestaande bevoegdheden tot het uiterste gegaan", aldus Schouten. Maar de wetgeving op grond waarvan politieke ambtsdragers nu vervolgd kunnen worden voor ambtsmisdrijven, blijkt tekort te schieten. Tellegen (VVD) dient een motie in die oproept om de wet te moderniseren, met steun van bijna alle woordvoerders. Ook Van Tongeren (GroenLinks) ziet hierin een aansporing om tot nieuwe wetgeving te komen. In de toekomst moet de Kamer een verbandtrommel bij de hand hebben, stelt Bisschop (SGP). Dik-Faber (ChristenUnie): "We moeten de wet nú op orde brengen". Thieme (Partij voor de Dieren) wil nog verder gaan en stelt voor om de commissie-stiekem op te heffen.

Telefoongegevens fractievoorzitters niet openbaar 

Wie heeft er naar het NRC gelekt? Dat is de hamvraag van het onderzoek. Bontes (GrBvK) wil daarom weten welke fractievoorzitters met NRC-journalisten gebeld hebben. Die belgegevens kunnen wettelijk gezien niet zomaar gepubliceerd worden, zegt Schouten: iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Kuzu (GrKÖ) vindt dit echter een uitzonderlijk geval. Fritsma (PVV) dient een motie in om openbaar te maken wie telefonisch contact had met NRC, maar deze wordt verworpen. Verhoeven (D66): "De teleurstelling is begrijpelijk, maar ik adviseer iedereen die dit soort voorstellen doet om eens goed een wetboek te lezen."

De eerste termijn van de Kamer vond plaats op 27 januari. De Kamer stemt op 2 februari over de ingediende moties.

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^