Celstraffen en een werkstraf geëist tegen leiders Kantoor voor Klanten

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen en een werkstraf geëist tegen vijf mannen uit Nederland en België. In 2008 zouden de mannen 385.000 brieven hebben gestuurd namens het Kantoor voor Klanten, afgekort KvK. Honderden ondernemers betaalden vervolgens een bedrag van 149 euro, omdat ze dachten dat de brief van de Kamer van Koophandel afkomstig was. Volgens het OM vormden de mannen een criminele organisatie. Vanuit deze organisatie maakten zij zich schuldig aan oplichting of het beroepsmatig vervaardigen van een vals beeldmerk en aan het beroepsmatig inbreuk maken op de auteurswet.

Een 57-jarige man uit Clinge (België) en een 38-jarige man uit Heerhugowaard worden gezien als leiders. Tegen hen werd 18 maanden cel geëist waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Tegen een 45-jarige man uit Winschoten werd 240 uur werkstraf en 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Tegen een 45-jarige man uit Winschoten was de strafeis 14 maanden gevangenis waarvan 6 voorwaardelijk. Een 47 jarige man uit Winschoten, die voortvluchtig is zou 18 maanden cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk moeten krijgen.

Begin december 2008 kwamen er bij het Fraudemeldpunt van het OM meldingen binnen dat er brieven verstuurd werden namens het bedrijf  Kantoor voor Klanten. De brief wekte de indruk afkomstig te zijn van de Kamer van Koophandel, door de gebruikte naam, het tijdstip  van verzending, het gebruikte logo, de lay-out en het kleurgebruik. Bij de brief zat een acceptgiro voor het betalen van een bedrag van 149 euro. In de brief stond dat dit bedrag betaald moest worden voor de vermelding van de bedrijfsgegevens in het KvK handelsregister. In de brief werd verder gesuggereerd dat er sprake was van een bestaande relatie, door zinsneden zoals ‘' momenteel staat u geregistreerd'' en ‘'een nieuw wachtwoord en toegangscode''. Tot slot bevatte de brief een waarschuwing dat het bankrekeningnummer was gewijzigd. Hiermee wilden de verdachten kennelijk voorkomen dat ondernemers het geld alsnog op de bankrekening van de Kamer van Koophandel zouden storten. Overigens hebben 1255 ondernemers naar aanleiding van de brief wél geld overgemaakt naar de Kamer van Koophandel, waarschijnlijk omdat dit rekeningnummer in hun betalingssysteem zat.

In totaal 530 ondernemers maakten 149 euro over aan het bedrijf van de verdachten. Hiermee was een bedrag gemoeid van bijna 79.000 euro. De verdachten hadden opdracht gegeven tot het versturen van 2.8 miljoen brieven, waarvan er 385.000 daadwerkelijk werden verstuurd. Door de aandacht in de media en snel ingrijpen door de Kamer van Koophandel, die beslag liet leggen op de brieven, is verdere schade voorkomen. Het geld is destijds door de bank teruggestort naar de ondernemers.

Volgens de officier hebben de verdachten het bedrog stapsgewijs opgebouwd. Het bedrijf dat betrokken was bij de lay-out van de brieven kreeg telkens opdracht om aanpassingen te doen, waardoor de gelijkenis met het beeldmerk van de  Kamer van Koophandel steeds groter werd. Aquisitiefraude tast volgens de officier het vertrouwen bij ondernemers aan. Die moeten erop kunnen vertrouwen dat correspondentie afkomstig is van degene die erop staat, althans waarop gedoeld wordt. Juist het gebruik van een logo en beeldmerk draagt bij aan dit vertrouwen. Van ondernemers kan niet verwacht worden dat zij bij elke betaling uitgebreid onderzoek doen naar de herkomst of  afzender van de factuur of brief, aldus de officier.

 

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^