Brief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer over de bestrijding van intracommunautaire carrouselfraude en de in dat verband genomen maatregelen


Op 29 mei 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over de bestrijding van intracommunautaire carrouselfraude en de in dat verband genomen maatregelen.


Als gevolg van die carrouselfraude lopen Nederland en andere EU-lidstaten forse bedragen aan belasting mis. Omdat de btw een uitermate belangrijke pijler van de Nederlandse begroting is en jaarlijks een aanzienlijke bijdrage van meer dan € 40 miljard aan de schatkist levert, is een effectieve bestrijding van btw-fraude van het grootste belang, aldus de staatssecretaris. Bovendien raakt btw-fraude niet alleen de Nederlandse schatkist maar ook het bonafide bedrijfsleven en daarmee indirect ook de Nederlandse consument. 

Om dit tegen te gaan treft Weekers een aantal extra maatregelen, zoals het introduceren van een btw-verleggingsregeling voor mobiele telefoons en computeronderdelen en een project ‘multidisciplinaire aanpak van btw-carrouselfraude’. Binnen die aanpak delen de verschillende disciplines op structurele basis informatie en wordt gezamenlijk eerder en beter opgetrokken in de strijd tegen btw-carrouselfraude.

Bron: Rijksoverheid
Print Friendly and PDF ^