Brief staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over rechtsbijstand, Salduz

In zijn  brief van 4 mei 2012 aan de Tweede Kamer licht de staatssecretaris een aantal ontwikkelingen toe op het terrein van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Er wordt tevens ingegaan op de kostenberekening inzake ‘Salduz’ en de eigen bijdrage in strafzaken. De kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van het Salduz-arrest zijn begroot op € 32 miljoen. Er wordt voor de lange termijn vanuit gegaan dat circa 50% van de volwassen verdachten en 70% van de jeugdige verdachten gebruik zal maken van het recht op consultatie van een raadsman. De mogelijkheden tot het opleggen van een eigen bijdrage zullen worden meegenomen in een onderzoek naar een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
Print Friendly and PDF ^