Boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak

Motel Hengelo BV en de 55-jarige directeur, de heer P.A. van der Valk en de 49-jarige controller hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden strafbeschikking geaccepteerd voor het factureren van privékosten op de zaak. Het gaat om privékosten van een verbouwing aan het huis van de eigenaar van het hotel.

Door deze kosten op de zaak te boeken is een onterecht belastingvoordeel van ruim 50.000 euro behaald. Dat voordeel is terugbetaald aan de belastingdienst. Het Motel Hengelo betaalt 100.000 euro boete aan de Staat en de eigenaar van het Motel en de administrateur voeren een werkstraf uit van 180 en 100 uur.

Het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket is gestart in het voorjaar van 2015, naar aanleiding van een signaal van de belastingdienst.

Uit het onderzoek blijkt dat de directeur met bouwfacturen van zijn privéwoning de in rekening gebrachte BTW door de zaak heeft laten terugvragen. Het ging om in totaal 1.300.000 euro verbouwingskosten. Hiermee haalde hij een BTW-voordeel van bijna 200.000 euro. De controller heeft de fraude helpen mogelijk te maken door de facturen en de bedrijfsboekhouding in te boeken, terwijl hij wist dat het facturen waren van de verbouwing van het huis van de directeur. Uit het onderzoek blijkt dat de directeur het voornemen had om deze kosten achteraf ‘recht te trekken’ en dus alsnog zelf te betalen. Het BTW-voordeel viel dan weg tegen het voordeel dat hij kon behalen door de kosten van de verbouwing af te trekken van zijn inkomstenbelasting. Dat kon omdat het een verbouwing aan een Rijksmonument betrof. Hij gebruikte de fiscus dus eigenlijk als een gratis financier waarvan hij tijdelijk het BTW-verschil ‘leende’, om zo de financiële last van de kosten privé draagbaarder te maken.

Uit het onderzoek blijkt dat de directeur ook nog andere privékosten op de zaak geboekt heeft, zoals de aanleg en het onderhoud van de tuin. Deze kosten bleken echter niet aftrekbaar van zijn inkomstenbelasting omdat het geen verbouwing aan een rijksmonument betrof. Hiermee zou hij ruim € 50.000 euro besparen door ten onterechte BTW in aftrek te brengen, alsmede deze kosten in de BV van de winstbelasting af te trekken.

Het Openbaar Ministerie zal de zaak jegens beide natuurlijke personen afdoen met het opleggen van een strafbeschikking. Deze zal er uit bestaan dat de heer Van der Valk een werkstraf van 180 uur wordt opgelegd en diens controller zal een werkstraf van 100 uur worden opgelegd. Hij heeft de fraude helpen mogelijk te maken. De vennootschap Motel Hengelo BV zal een geldboete van € 100.000,- worden opgelegd.  Het OM ziet het boeken van privékosten op de zaak als een ernstige vorm van fraude. Loyale belastingplichtigen worden hier de dupe van. Door de handelwijze van de verdachte is het op vertrouwen gebaseerde belastingsysteem ondermijnd. Dat terwijl de verdachte als directeur van een groot bedrijf een voorbeeldfunctie heeft.

Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat met deze boete en werkstraffen voor de natuurlijke personen, een evenwichtige afdoening van de zaak wordt gerealiseerd. Indien het tot een zitting was gekomen had het OM dezelfde straffen geëist. Wat mee heeft gewogen is dat verdachte de intentie had tot inkeer. Hierdoor is het uiteindelijke benadelingsbedrag uitgekomen op circa 54.000 euro. Wat ook mee heeft gewogen is dat de verdachte het gehele nadeel had terugbetaald aan de belastingdienst. De verdachten hebben te kennen gegeven in te zien dat hun handelwijze fout was en maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De interne controle van het bedrijf is aangescherpt.

Bron: OM
 

Print Friendly and PDF ^