BijzonderStrafrecht Scriptie Initiatief: Uitdagende juridische vraagstukken gezocht!

Het bijzondere strafrecht is een actueel en dynamisch vakgebied dat de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen. Nieuwe wetgeving en relevante rechtspraak volgen elkaar in rap tempo op hetgeen telkens weer nieuwe vragen oproept voor de praktijk. Heeft u een dergelijk juridisch vraagstuk, dat beantwoording en uitdieping behoeft, op de plank liggen? Dan biedt het BijzonderStrafrecht.nl Scriptie Initiatief wellicht uitkomst.

Om de aandacht voor en onderzoek op het gebied van het ondernemingsstrafrecht te bevorderen en de kloof tussen universiteit en praktijk te verkleinen, is BijzonderStrafrecht.nl de samenwerking aangegaan met een aantal universiteiten (o.a. Universiteit van Amsterdam, Tilburg University, Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit, Maastricht Universiteit). Volgers van BijzonderStrafrecht.nl, zowel organisaties als individuele legal professionals, wordt gevraagd om uitdagende juridische vraagstukken uit de praktijk, die uitdieping behoeven, aan te dragen als scriptieonderwerp.

De aangebrachte onderwerpen worden met de aangesloten universiteiten gedeeld, waarna studenten hun interesse voor een bepaald onderwerp kunnen uiten.

Het aanleveren van een scriptieonderwerp kan door het inzenden van het daartoe ontworpen formulier dat hier te downloaden is.

Scriptiestage

Organisaties kunnen, naast het aandragen van een scriptieonderwerp, tevens aangeven of de mogelijkheid bestaat voor een scriptiestage.

Heeft u een interessant onderwerp, maar bent u niet verbonden aan een organisatie of bestaat bij uw organisatie niet de mogelijkheid voor scriptiestages? Geen probleem! Het enkel aanleveren van een onderwerp is al ontzettend waardevol.

Geen stage, wel begeleiden?

Het is voor legal professionals en organisaties mogelijk om scriptieonderwerpen aan te dragen, zonder dat voor de student de mogelijkheid bestaat stage te lopen bij de betreffende organisatie. In dat geval wordt de student bij het schrijven van de scriptie (enkel) door de universiteit begeleid.

Bestaat de mogelijkheid voor een stage bij uw organisatie niet, maar bent u wel geïnteresseerd in het mede-begeleiden van de student in kwestie? Ook dat is mogelijk. U kunt dit aangeven op het formulier.

Publicatie scriptie

Wordt de uiteindelijke scriptie beoordeelt met een 8 of hoger, dan zal BijzonderStrafrecht.nl overgaan tot publicatie van de scriptie en bestaat voor de student bovendien de mogelijkheid om de scriptie om te bouwen tot artikel dat (bij goedkeuring door d redactie) zal worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H).

Onderwerp aangeleverd, en dan?

Heeft u interesse in het aandragen van een scriptieonderwerp? Stuur dan vóór 1 juni 2016 het ingevulde formulier naar info@bijzonderstrafrecht.nl.

Na het verstrijken van deze deadline worden de aangeleverde scriptieonderwerpen verzameld en naar de aangesloten universiteiten gezonden.

Via de universiteit worden de onderwerpen onder de aandacht van studenten gebracht. Bij interesse van een student in één van de onderwerpen, wordt de student met BijzonderStrafrecht.nl in contact gebracht. Indien de mogelijkheid bestaat voor een scriptiestage dan wel interesse bestaat de student op andere wijze te begeleiden, dan zal BijzonderStrafrecht.nl de student met de legal professional / organisatie die het onderwerp heeft aangedragen in contact brengen.

Meer informatie

Voor vragen, opmerkingen, suggestie: info@bijzonderstrafrecht.nl.

 

 

Print Friendly and PDF ^