Bijna 4 ton boete en werkstraffen geëist voor sluikhandel afval

Het Functioneel Parket heeft gisteren voor de rechtbank Groningen tegen twee leidinggevenden van de afvalmakelaar N/D Recycling een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist. Dit omdat zij volgens het Openbaar Ministerie tussen 2008 en 2010 leiding hebben gegeven aan het illegaal overbrengen van afval naar Polen. Tegen de bedrijven N/D Recycling en Essent te Wijster (nu overgenomen door Attero) eiste de officier van justitie respectievelijk 250.000 euro en 130.000 euro boete. Het onderzoek -uitgevoerd door de opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD, voorheen: VROM-IOD)- startte begin 2009 naar aanleiding van een verzoek van de Poolse autoriteiten om bijna 4000 ton huishoudelijk afval (170 vrachtwagens) terug te nemen, omdat het afval niet aan de regelgeving voor het overbrengen van afvalstoffen (EVOA) zou voldoen. Het afval was afkomstig van Essent uit Wijster en het was naar Polen gebracht door afvalmakelaar N/D Recycling. In de begeleidende documenten van het afval stond dat het kon worden hergebruikt als brandstof in de cementindustrie, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet klopte: Het ging om een stroom uit huishoudelijk afval, terwijl Polen dergelijk afval niet wil ontvangen en het Poolse bedrijf het niet kon bewerken.

Geen controle op verantwoorde verwerking afval

Het OM vindt het in strijd met de regels overbrengen van afvalstoffen ernstig; "Met het niet naleven van de regels van de EVOA kan de ontdoener veel geld besparen en het kan hem daardoor concurrentievoordeel opleveren," zei de officier van justitie op zitting. Daar komt bij, dat het onmogelijk is om vervolgens controle te houden op het afval. In dit geval heeft het afval in Polen gedurende lange tijd in de buitenlucht gelegen. Daardoor kunnen afvalsappen in de bodem lekken en heeft verwaaiing van het afval kunnen plaatsvinden. Door de ontledingsprocessen in het afval kunnen in hoge mate giftige brandbare gassen ontstaan. "N/D is een professional die bekend is met het systeem van kennisgeving en bijbehorende toestemming. Ook Essent wist hoe het werkt. Beide bedrijven wisten ook dat in Polen dit afval niet bewerkt kon worden, toch stuurden zij het er heen. Mede daarom acht het OM hoge boetes en werkstraffen op zijn plaats."

Bron: Openbaar Ministerie

Print Friendly and PDF ^