'Bewijsrecht in ontnemingszaken'

Het bewijsrecht speelt een belangrijke rol in de ontnemingsprocedure. Is de vereiste bewijsgraad te hoog dan is het onmogelijk om effectief te ontnemen. Is de bewijsgraad te laag dan is de kans groot dat er meer wordt ontnomen dan daadwerkelijk is verkregen. Het is van groot belang dat er meer duidelijkheid komt over het geldende bewijsregime in ontnemingszaken, want op dit moment wordt de bewijslast vaak te snel aan de betrokken burger toebedeeld.  Lees verder:

Om dit artikel te kunnen raadplegen dient u te zijn geabonneerd op Strafblad. 

 

 

Print Friendly and PDF ^