Bewijskracht proces-verbaal toezichthouder

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 februari 2018 is de Afdeling ingegaan op de bewijskracht van een proces-verbaal van een toezichthouder. De Afdeling herhaalt haar vaste lijn dat aan processen-verbaal die niet op ambtseed of -belofte zijn opgemaakt, minder bewijskracht toekomt, maar dat zij niet zonder betekenis zijn. De Afdeling acht in deze zaak voor de bewijskracht van de rapporten van belang dat het gedetailleerde verslagen betrof van de gemeentelijke toezichthouders, van wie niet is gebleken dat zij een belang hebben bij het onjuist vermelden van hetgeen zij hebben waargenomen. Betwisting is volgens de Afdeling op zichzelf onvoldoende om aan de juistheid van de processen-verbaal te twijfelen.


Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^