Bewijsbeslag uitkomst bij fraude

Ondernemers kunnen geconfronteerd worden met frauderende werknemers, oud-werknemers die concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie gebruiken om te concurreren met de voormalig werkgever en met contractspartijen die mogelijk een exclusiviteitsbepaling schenden. Het is alleen niet altijd even eenvoudig om bewijs te leveren van fraude of ander onrechtmatig handelen. In dat  geval kan het leggen van conservatoir bewijsbeslag wellicht uitkomst bieden.

Dit type beslag is een handig instrument als uw onderneming bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met fraude. Het is dan van belang dat de ondernemer in kwestie zo spoedig mogelijk over informatie beschikt om de fraude zo goed mogelijk in kaart te brengen en om de schadelijke gevolgen van de fraude zoveel mogelijk te beperken.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^