'Bestuurder aansprakelijk bij zorgfraude'

Het risico van fraude in de zorgsector is groot, zo blijkt uit een recent artikel van Groot en Maassen van den Brink, 'Oorzaken van fraude in de zorgsector'. Volgens de auteurs liggen aan dit risico diverse oorzaken ten grondslag.

Het beeld dat Groot en Maassen van de zorgsector schetsen, is een cultuur en omgeving waar het ontbreekt aan normerend en corrigerend gedrag en waar richting de zorgprofessional nauwelijks druk wordt uitgeoefend op het declaratiegedrag. Het aanpakken van deze cultuur wordt door hen als cruciaal gezien in de bestrijding van fraude in de zorg.

Wat betekent deze constatering voor de bestuurders en leidinggevenden van zorginstellingen? De aanwezigheid van een dergelijke cultuur disculpeert de zorginstelling of bestuurder niet, zeker niet als die cultuur al langere tijd serieus onderwerp van discussie is. Niet nemen van passende maatregelen kan dan leiden tot aansprakelijkheid voor de bestuurders en leidinggevenden.

Bestuurders en leidinggevenden kunnen via het bestuursrecht, het civiele recht en het strafrecht aansprakelijk worden gesteld. De Nederlandse Zorgautoriteit kan hem of haar als overtreder beboeten. Het Openbaar Ministerie kan de bestuurder of leidinggevende als verdachte vervolgen.

Lees verder:

Zie ook:

Print Friendly and PDF ^