Bestrijding van ondermijnende criminaliteit

Op 16 november jl. lichtte minister Grapperhaus door middel van een brief toe op welke manier het kabinet de komende jaren zogeheten “ondermijnende criminaliteit” wil gaan aanpakken. Met “ondermijning” wordt vooral het effect bedoeld dat deze criminaliteit op de samenleving kan hebben: de vervlechting van boven- en onderwereld. Plegers van georganiseerde criminaliteit maken, net als gewone burgers, gebruik van legale diensten en structuren. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan transportvoorzieningen of de vastgoedsector, maar ook aan financiële en juridische dienstverlening. Op deze manier kunnen personen die werkzaam zijn in compleet legale praktijken (onbewust) worden ingezet voor ondermijnende criminaliteit. Zij zijn dan zogeheten facilitators: door hun legale werk faciliteren zij de misdaad. De minister wil harder optreden tegen dit fenomeen en de ondermijnende criminaliteit in het algemeen.

Lees verder:
Print Friendly and PDF ^