Beslissingen op onderzoekswensen in hoger beroep Easy Life

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft beslist op verzoeken van de raadslieden in de strafzaken tegen vier verdachten inzake het beleggingsbedrijf Easy Life Investments. De verzoeken werden gedaan tijdens de zitting van 30 januari 2013.

Getuigeverhoren

Het hof heeft beslist dat 76 personen gehoord zullen worden als getuige. Daaronder bevinden zich onder meer een groot aantal beleggers en hun adviseurs, de teamleider van het onderzoek en personen die eerder in het kader van de zaak een rapport hebben opgesteld. De getuigen zullen worden gehoord door raadsheer-commissarissen. Dit zijn de raadsheren die deel uitmaken van de strafkamer die de zaak behandelt. Die verhoren zullen niet openbaar zijn.

Onderzoek

Daarnaast heeft het hof de advocaten-generaal opgedragen onderzoek te laten doen naar de ontwikkeling van de waarde van de levenspolissenportefeuille en de herkomst van een zich in het dossier bevindende presentatie.

Reclasseringsrapport

Ook heeft het hof ten aanzien van twee verdachten aan de advocaten-generaal verzocht om een (aanvullend) reclasseringsrapport te laten opmaken.

Afgewezen verzoeken

Enkele verzoeken zijn door het hof afgewezen. Het gaat onder meer over een verzoek om het horen van de officier van justitie. En een verzoek om een deskundige het rapport van KPMG en de onderliggende stukken te laten bekijken en zijn bevindingen te laten rapporteren.

Planning

Op 24 april om 13.30 uur staat een volgende regiezitting gepland.

Daarin wordt onder meer de voortgang van de verhoren en onderzoeken bekeken.

 

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^