Benadelingsverbod klokkenluiders wordt uitgebreid

De regering wil dat vrijwilligers, stagiairs en zzp’ers ook bij wet worden beschermd als ze misstanden melden. Minister Ollongren van Binnenlandse zaken en minister Dekker voor Rechtsbescherming hebben hiertoe een voorstel in consultatie gebracht.

Het voorstel strekt ertoe in het Burgerlijk wetboek, in artikel 658c van Boek 7, het benadelingsverbod voor werknemers die een vermoeden van een misstand als bedoeld in de Wet Huis voor klokkenluiders melden, aan te vullen met een benadelingsverbod voor degenen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten zoals zzp-ers, vrijwilligers en stagiairs.Print Friendly and PDF ^