Bekrachtiging verbod voor OM tot overlegging kluisverklaringen

Het Openbaar Ministerie (OM) mag de kluisverklaringen van Pascal H. in het kader van het Landlord-proces niet aan de rechter-commissaris overleggen. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 26 februari 2013 het vonnis van de voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag op dit punt bekrachtigd. Het Landlord-proces is een strafzaak die behandeld wordt bij Rechtbank Limburg. Op een ander punt heeft het Haagse hof het vonnis vernietigd. Het hof is van oordeel dat het OM wel de bevoegdheid heeft de betrokken officier van justitie van de Criminele Inlichtingen Eenheid en de betrokken recherche-officier van justitie in dat proces als getuige te laten horen over de vraag of de kluisverklaringen zijn gebruikt in het Landlord-onderzoek. Het OM mag andere getuigen die over de kluisverklaringen kunnen verklaren alleen oproepen als de Rechtbank Limburg in het Landlord-proces die oproeping beveelt.

 

Print Friendly and PDF ^