Behandeling Initiatiefvoorstellen Wet Huis voor klokkenluiders afgerond

De Eerste Kamer heeft op 9 februari jl. met de initiatiefnemers en met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders en de Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders. De stemmingen over beide voorstellen vinden paats op 16 februari 2016.

 

Print Friendly and PDF ^