Bedrijf en boete: inspecteur bezint eer gij begint!

Deze week schonken de media aandacht aan het feit dat de boeten voor twee grote accountantskantoren vanwege onzorgvuldige controles door de rechter zijn vernietigd. De rechter is van mening dat niet kan worden vastgesteld dat de kantoren als zodanig beboetbare handelingen hebben verricht. De enkele omstandigheid dat in een aantal individuele dossiers gebreken waren vastgesteld is onvoldoende om het kantoor daarvoor aansprakelijk te houden.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^