‘Arbeidsinspectie moet gegevens asbestovertreder geheimhouden’

Het openbaar maken van inspectiegegevens over asbestovertredingen door de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) gaat voorbij aan het doel van de Wet openbaarheid van bestuur. Deze conclusie van Legal Experience Advocaten uit Den Bosch wordt bevestigd door een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^