Antwoorden Kamervragen over de storing tapsysteem

In 2012 en 2013 hebben respectievelijk 10 en 6 storingen met dataverlies bij het tapsysteem van de politie plaatsgevonden. Dat schrijft minister Opstelten vandaag aan de Kamer in antwoorden op vragen van de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie over een storing op 20 september 2012.

Op deze dag deed zich van 13.14 uur tot 14.04 uur een storing voor die ervoor zorgde dat het tapsysteem geen gesprekken opnam. In de brief worden de  feiten en omstandigheden rond deze storing beschreven. Bij de afhandeling van de storing zijn fouten gemaakt. De storing moest bij de gebruikers (politie en OM) worden gemeld en dat is niet gebeurd. Deze fouten hadden niet gemaakt moeten worden.

De beschikbaarheid van het tapsysteem is hoog. Het ligt boven de 99,5%. Maar dat neemt niet weg dat storingen zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. Ook het proces voor de afhandeling van storingen moet adequaat zijn en moet worden nageleefd. Daarom heeft minister Opstelten dit proces aangescherpt  en op de uitvoering hiervan wordt toegezien.

Print Friendly and PDF ^