Antwoorden kamervragen Haagse spionagekastjes

Naar aanleiding van het bericht dat in de Haagse Schilderswijk op verschillende plaatsen kasten - voorzien van HD-camera’s, UMTS-modems en andere opnameapparatuur - zijn aangetroffen, zijn kamervragen gesteld aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zij melden - in antwoord op de gestelde vragen - dat de apparatuur door de politie met toestemming van de officier van justitie van arrondissementsparket Den Haag is geplaatst ter observatie in verband met een opsporingsonderzoek naar vermogenscriminaliteit. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag is niet geïnformeerd over deze inzet van de opsporingsbevoegdheden, aangezien daartoe ook geen wettelijke plicht bestaat, noch heeft het gemeentebestuur of de gemeenteraad een wettelijke bevoegdheid in het kader van de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen.

Er wordt geen antwoord gegeven op de vraag of er nog meer van dit soort kasten zijn geplaatst: "Er is geen algeheel overzicht beschikbaar van de geplaatste kasten en/of opnameapparatuur", aldus Opstelten.

Van spanning met de uitgangspunten van de democratische rechtstaat is derhalve geen sprake: "Er is hier geen sprake van de inzet van opnameapparatuur en of -kastjes als handhavingsinstrument. In dit geval is met toestemming van het Openbaar Ministerie als bevoegd gezag de betreffende apparatuur ingezet ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek."

Print Friendly and PDF ^