Antifraudeplan België: Europees Hof fluit Belgische overheid terug

Eind 2015 sloeg de Belgische minister van Financiën vriend en vijand met verstomming met zijn antifraudeplan. Hoewel het regeerakkoord de rechten van de belastingplichtige wou herstellen, gaat dit antifraudeplan onbegrijpelijk voor het tegendeel. Met name de Antigoon-bepaling die vandaag zelfs als wetsvoorstel voorligt in de Kamer tart alle verbeelding. Dit wetsvoorstel komt er naar aanleiding van de ophefmakende cassatie-rechtspraak in de zomerperiode die grotendeels terugvalt op de Antigoon-criteria van het strafrecht wanneer de overheid haar boekje te buiten gaat. In fiscalibus betekent dit dat de fiscus alles mag doen wat zij wenst te doen om uiteindelijk de waarheid te achterhalen. Zelfs als haar onderzoek in strijd is met de procedureregels die zij moet volgen (denk bv. bij een fiscale huiszoeking), en dus onrechtmatig is. De rechten van de burgers worden in dat geval aan de kant geschoven. Althans volgens het anti-fraudeplan en het nieuwe wetsvoorstel dat op tafel ligt. Maar niet als het van het Europees Hof van Justitie afhang. Zij fluit onze Belgische overheid kordaat en terecht terug, nét op het moment dat de nood het hoogst is.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^