Alhuura Universiteit veroordeeld voor valsheid in geschrifte en oplichting

De Alhuura Universiteit in Den Haag is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 50.000 euro wegens het meermalen plegen van valsheid in geschrifte en oplichting. De helft van deze boete is voorwaardelijk opgelegd met een proeftijd van 3 jaar.

Omdat het lang heeft geduurd voordat de zaak aan de rechter is voorgelegd, is de boete gematigd met een bedrag van 10.000 euro.

De universiteit heeft zich jarenlang onterecht voorgedaan als onderwijsinstelling die bevoegd was academische titels zoals Bachelor, Master en Doctor te verlenen. Zij heeft in de periode van 2007 tot 2010 een groot aantal diploma’s uitgereikt waarop was vermeld dat deze graden waren behaald. Deze diploma’s waren voorzien van legalisatiestempels van een notaris, een rechtbankpresident en twee Nederlandse ministeries. Hoewel deze stempels slechts betrekking hebben op de juistheid van de handtekeningen van de professoren die op het diploma staan, wekte de universiteit zo de indruk dat zij bevoegd was academische graden te verlenen. Ondanks dat het Ministerie van OCW al in 2008 per liet weten dat de universiteit onjuist handelde, is zij hiermee doorgegaan. Hierdoor hebben veel studenten schade geleden.

De universiteit moet van de rechtbank aan een van de studentes een schadevergoeding betalen van 4.640 euro. Deze studente heeft dit bedrag betaald aan studiekosten, naar nu blijkt voor een diploma dat niets waard is. Tenslotte moet de universiteit op haar website een tekst in het Engels en in het Arabisch plaatsen dat zij niet bevoegd is academische graden te verlenen.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^