AFM pakt door bij feitelijk leidinggevenden

Afgelopen maand publiceerde de Autoriteit Financiële Markten opnieuw een boetebesluit dat door haar is opgelegd aan degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtredingen van een financiële dienstverlener.

Volgens vaste jurisprudentie kan van feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen onder omstandigheden sprake zijn indien de functionaris (bijvoorbeeld de dagelijks of feitelijk beleidsbepaler) - hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden - maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat en bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen. Overigens is het niet noodzakelijk dat de functionaris wist dat de gedragingen een overtreding door de rechtspersoon zouden opleveren. 

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^