AFM: Melden van incidenten door financiële dienstverleners moet beter

Financieel adviseurs en bemiddelaars voldoen niet altijd aan het tijdig melden en vastleggen van incidenten. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een bezoek aan ongeveer 40 kantoren van financiële dienstverleners.

Adviseurs en bemiddelaars zijn verplicht om de AFM op de hoogte te stellen van overtredingen van de Wet financieel toezicht (Wft) en andere incidenten die zij bij hun werkzaamheden tegenkomen. Ook zijn zij verplicht om beleid te hebben met betrekking tot het vastleggen van incidenten. Dit is onder meer van belang om te kunnen leren van incidenten en herhaling te voorkomen.

Bron: AFM

Print Friendly and PDF ^