AFM bundelt interpretaties informatieverstrekking financiële producten en diensten

In de  Beleidsregel informatieverstrekking zijn de interpretaties van de Autoriteit Financiële Markten neergelegd met betrekking tot informatie- verstrekking. Deze interpretaties zijn in de afgelopen jaren door de AFM in projecten, formele besluiten en informele normoverdracht tot stand gekomen. De interpretaties zijn gedaan op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) en onderliggende regelgeving zoals het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo). Deze interpretaties zijn gebundeld en veralgemeniseerd zodat deze marktbreed van toepassing kunnen zijn.  

Print Friendly and PDF ^