Afdeling advisering hanteert nieuwe dicta in haar wetgevingsadviezen

Per 1 oktober 2018 gaat de Afdeling advisering van de Raad van State nieuwe dicta gebruiken om aan te geven wat haar eindoordeel is over wetsvoorstellen en andere soorten regelgeving. Niet alleen het aantal dicta is teruggebracht, ook zijn de dicta vereenvoudigd. De Afdeling advisering wil op deze manier de boodschap van haar adviezen beter overbrengen.

Aan het slot van het advies geeft de Afdeling advisering haar eindoordeel over het wetsvoorstel. Dit wordt het dictum genoemd. Het dictum is een belangrijk onderdeel van het advies, maar de ervaring leert dat de zes dicta die de Raad van State altijd gebruikte en het onderscheid daartussen niet altijd door iedereen goed werden begrepen. Daarnaast past het aanpassen van de dicta in het streven van de Afdeling advisering om eerder, breder en scherper te adviseren.

Ook adviezen over initiatiefwetsvoorstellen krijgen per 1 oktober 2018 een dictum. Dit deed de Afdeling advisering eerder niet bij wetsvoorstellen die afkomstig zijn van Tweede Kamerleden. Door dat nu wel te doen, wordt voor de initiatiefnemers van wetsvoorstellen duidelijker wat de Afdeling advisering van het voorstel vindt.

Lees hier hoe de nieuwe dicta luiden.

Print Friendly and PDF ^