Advocatuur en rechtspraak kritisch over disfunctioneren OM Zeeland-West-Brabant

Strafrechtadvocaten uiten forse kritiek op het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. Sinds de herziening van de gerechtelijke kaart is het volgens hen goed mis daar. Door de herindeling zijn de parketten Breda en Middelburg samengevoegd, maar dat blijkt slecht uit te pakken voor de strafrechtspleging in Zeeland. Er zijn met name logistieke en communicatieve problemen waardoor onder meer geregeld dossiers zoek raken of incompleet zijn als gevolg waarvan zaken langer dan nodig moeten worden aangehouden. En dat zorgt ook voor frustraties bij de rechters in Middelburg.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^