Advocaat bij verhoor: efficiënt!

Per 1 maart 2016 heeft een verdachte recht op bijstand van een advocaat tijdens zijn verhoor. Hiertegen is lange tijd verzet gevoerd door het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten. De indruk bestond dat meer verdachten een beroep zouden doen op hun zwijgrecht en de advocaat zou zich inhoudelijk met het verhoor bemoeien, hetgeen de waarheidsvinding zou belemmeren. Overigens dient daarbij direct de kanttekening te worden geplaatst dat een groot aantal officieren van justitie van het Functioneel Parket en FIOD-ambtenaren de afgelopen jaren al geen bezwaar hadden tegen de aanwezigheid van een raadsman of -vrouw tijdens het verhoor.

Uit internationaal onderzoek bleek al jaren dat de rol van de advocaat niet of hooguit slechts tijdelijk tot een toename van zwijgende verdachten leidt. Dit is inmiddels ook bevestigd in Nederlands onderzoek, waaruit kan worden geconcludeerd dat er geen relatie bestaat tussen verhoorbijstand en een beroep op het zwijgrecht, zo staat in het artikel. Er wordt zelfs een aantal voordelen genoemd van de aanwezigheid van de advocaat. Deze kan immers, als hem inzicht wordt verschaft in het bewijs dat tegen de cliënt is verzameld, advies geven over de zaak hetgeen niet altijd zal leiden tot een beroep op het zwijgrecht. Ook fungeert de advocaat als procesbewaker, zodat verhoren minder vaak ongelimiteerd doorgaan zonder duidelijke doelstelling. Ten slotte wordt benoemd dat in het bijzijn van een advocaat minder risicovolle verhoortechnieken worden gebruikt en de raadsman kan aangeven als de verdachte een vraag niet begrijpt of als zijn fysieke of mentale gesteldheid eraan in de weg staat om een verhoor te ondergaan.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^