Acquisitiefraude aangepakt

Het initiatiefwetsvoorstel van Gesthuizen (SP) en Van Oosten (VVD) om acquisitiefraude zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk harder aan te pakken, krijgt brede steun in de Kamer. Zo blijkt uit een gisteren gehouden debat.

Spookfacturen versturen. Waardeloze advertenties aanbieden. Onder valse voorwendselen een contract met kleine lettertjes laten tekenen. Op dit moment is het in veel gevallen lastig om dit soort acquisitiefraude aan te pakken, omdat er te weinig aangrijpingspunten zijn in de wetgeving. Door in zowel het strafrecht als het civiel recht duidelijkere bepalingen over acquisitiefraude op te nemen, willen Gesthuizen en Van Oosten dit probleem oplossen. Een goede aanvulling op de bestaande instrumenten, vindt minister Opstelten (Justitie). Helder (PVV) is het daarmee eens. Volgens Van Wijngaarden (VVD) voldoet het wetsvoorstel aan een maatschappelijke behoefte.

ACQUISITIEFRAUDE WORDT EXPLICIET STRAFBAAR GESTELD

Omdat acquisitiefraude tot nu toe niet afzonderlijk als misdrijf strafbaar is gesteld, doet de politie vaak weinig met aangiften. De initiatiefnemers willen hierin verandering aanbrengen door het op te nemen in het Wetboek van Strafrecht. Iets wat algemeen als strafbaar wordt ervaren, betoogt Recourt (PvdA), moet dat ook zijn. Een lacune in de wet wordt weggenomen, zegt Van Nispen (SP). Gesthuizen is positief over Oskams (CDA) suggestie om de mogelijkheid te creëren verdachten van acquisitiefraude in voorlopige hechtenis nemen.

OMGEKEERDE BEWIJSLAST BIJ ACQUISITIEFRAUDE IN CIVIEL RECHT

Tot nu toe kunnen slachtoffers van acquisitiefraude een beroep doen op bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over bedrog, dwaling en wanprestatie. Het is echter vaak lastig om dit soort feiten te bewijzen. Ondernemers moeten beter in positie worden gebracht om zich tegen acquisitiefraude te verzetten, zegt Van Oosten. De initiatiefnemers willen dit onder andere bereiken door het omkeren van de bewijslast, waardoor acquisiteurs moeten aantonen dat zij te goeder trouw hebben gehandeld.

De Kamer sprak eerder op 10 december 2014 over het initiatiefwetsvoorstel. Zij stemt op 3 februari over het initiatiefwetsvoorstel.

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^