ACM mag telefoontaps justitie niet zomaar gebruiken

Indien het Openbaar Ministerie (OM) tijdens een strafrechtelijk onderzoek gebruikmaakt van telefoontaps, kan uit die telefoontaps ook informatie omtrent een mogelijke overtreding van het (bestuursrechtelijke) kartelverbod voortkomen. De officier van justitie mag de resultaten van telefoontaps aan de ACM ter beschikking stellen teneinde de ACM in staat te stellen onderzoek te doen naar de mogelijke overtredingen. Wanneer de officier van justitie zonder duidelijke voorafgaande afweging over het gediende maatschappelijk belang telefoontaps aan de ACM ter beschikking stelt, kunnen de telefoontaps echter niet als bewijs voor een overtreding van het kartelverbod worden gebruikt.  Zo heeft de rechtbank Rotterdam  geoordeeld in een uitspraak van 13 juni 2013 over de (mededingingsrechtelijke aspecten van de) Limburgse bouwfraude.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^