Acht doorzoekingen in onderzoek naar mogelijke belastingfraude met pensioenvennootschappen

Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de FIOD in een onderzoek naar mogelijke belastingfraude met pensioenvennootschappen vandaag een achttal doorzoekingen gedaan.

De doorzoekingen vonden plaats op diverse locaties waaronder verschillende woningen en bedrijfslocaties in Amsterdam, Bennebroek, Bergen op Zoom, Bosch en Duin, Hilversum, Lelystad en Zutphen. In totaal zijn 6 natuurlijke personen alsverdachte aangemerkt. Tijdens de doorzoekingen is de financiële administratie van de verdachten in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Bij de doorzoekingen waren circa 80 opsporingsambtenaren betrokken.

De hoofdverdachte, een belastingadviseur, adviseerde vermoedelijk diverse cliënten - allen tevens verdachte - om liquide middelen en overige activa uit hun pensioenvennootschappen te halen om deze vennootschappen vervolgens over te dragen aan een katvanger. Over voornoemde uit de vennootschappen gehaalde activa werd geen inkomstenbelasting betaald.

Daarnaast verrekende de hoofdverdachte vermoedelijk onderlinge vorderingen en schulden van een aantal van zijn eigen vennootschappen en vermeldde vervolgens het daarmee als aandeelhouder genoten voordeel opzettelijk niet in zijn aangifte inkomstenbelasting. Bovendien zou verdachte de aandelen in één van zijn vennootschappen hebben overgedragen aan een katvanger. Deze katvanger deed vervolgens opzettelijk geen aangifte vennootschapsbelasting ten aanzien van de, voorafgaand aan de overdracht, door deze vennootschap gegenereerde winst. De katvanger is eveneens verdachte in het onderzoek.

De Belastingdienst moet er op kunnen vertrouwen dat belastingadviseurs juiste belastingaangiften indienen. Door dat niet te doen, wordt het maatschappelijk vertrouwen in belastingadviseurs geschaad waarmee de gehele beroepsgroep in een negatief daglicht komt te staan. Een adequate aanpak is in dergelijke gevallen dan ook geboden.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^