Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de Officier van Justitie

Per 1 september jl. is de Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de Officier van Justitie in werking getreden. Deze aanwijzing geeft richting aan de verwerking van politiegegevens. Hierin komt aan de orde in welke gevallen de officier van justitie concrete bemoeienis heeft bij de verwerking van politiegegevens die zijn of worden verwerkt ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, op welke wijze dit dient te gebeuren en welke officieren van justitie hierbij in beginsel aanspreekpunt zijn.

Print Friendly and PDF ^