Aanpassing verdrag uitwisseling belastinggegevens

Het verdrag om belastinggegevens tussen landen uit te wisselen, wordt aangepast. Staatssecretaris Weekers van Financiën legt het belang van een soepele uitwisseling voor de Nederlandse Belastingdienst uit. Zo is het bankgeheim geen reden meer om informatie te weigeren. "Belastingen die worden opgelegd, moeten ook worden geïnd." CDA'er Omtzigt benadrukt het belang van het uitwisselen van belastinggegevens om zwart geld op te sporen. De extra belastinginkomsten hierdoor zijn belangrijk voor overheden met financiële problemen, concludeert Bashir (SP). Ook Van Vliet (PVV) is positief over het verdrag. De staatssecretaris streeft naar meer automatische gegevensuitwisseling tussen landen.

Privacy 

Hoe zit het met de privacy bij het uitwisselen van belastinggegevens? Omtzigt vraagt zich af of er voldoende waarborgen zijn. Het is niet de bedoeling dat ook informatie over familie of collega's van een betrokkene aan een ander land wordt verstrekt, betoogt Bashir. De wetgeving van het ontvangende land bepaalt hoe met informatie wordt omgesprongen, verklaart de staatssecretaris, maar landen die toetreden worden daar wel op bevraagd.

Wederkerigheid

Het is goed dat Nederland belastinggegevens verstrekt aan andere landen, maar dan moeten die wel hetzelfde doen. Van Vliet en Omtzigt wijzen erop dat landen als Zwitserland, Duitsland en Curaçao niet altijd reageren op Nederlandse informatieverzoeken. Nog niet alle verzoeken zijn beantwoord, erkent de staatssecretaris. Hij dringt er bij de desbetreffende landen op aan om dit alsnog te doen. Bij samenwerking geldt ook voor hem: voor wat hoort wat.

De Kamer stemt op 30 oktober a.s. over het wetsvoorstel en de ingediende motie.

 

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^